شــــــاپت

مرجع کامل حیوانات خانگی

راهنمای پرداخت آنلاین

موارد لازم جهت پرداخت اینترنتی

شماره کارت بانکی :

این شماره 16 رقم بوده و روی تمامی کارت های بانکی نوشته شده است

رمز خرید اینترنتی یا رمز دوم کارت :

توجه : رمز اینترنتی یا رمز دوم کارت با رمز اصلی متفاوت می باشد

برای فعال کردن رمز اینترنتی (رمز دوم) کارت خود به یکی از دستگاه های خودپرداز شعب صادر کننده کارت بانکی خود مراجعه کنید

کارت خود را وارد کرده و قسمت عملیات رمز یا تغییر رمز اینترنتی را انتخاب کنید

رمز مورد نظر خود را که حداقل 5 و حداکثر 8 رقم می باشد وارد کنید

پس از آن رمز اینترنتی شما فعال شده و یک رسید برای شما چاپ میگردد

در رسید رمز اینترنتی (رمز دوم) و cvv2 و تاریخ انقضاء کارت نیز برای شما چاپ می شود

این اطلاعات را برای همیشه حفظ کنید

(رسید چاپی دستگاه خودپرداز بعد از مدتی پاک شده و غیر قابل تشخیص می باشد این اطلاعات را در جایی دیگر یادداشت کنید)

کد cvv2

این کد 3 یا 4 رقمی در بیشتر کارت ها در پشت و یا روی کارت نوشته شده است

در برخی کارت های بانک تجارت این کد بعد از شماره 16 رقمی کارت نوشته شده است یعنی رقم 17 , 18 , 19 شامل کد cvv2 می باشد

در غیر این صورت این کد هنگام فعال کردن رمز اینترنتی در رسید چاپی خودپرداز نوشته می شودتاریخ انقضاء :

تاریخ انقضاء روی تمامی کارت ها نوشته می شود بیشتر با نام اعتبار نوشته می شود

در هنگام فعال سازی رمز اینترنتی (رمز دوم) کارت نیز در رسید چاپ می شود

در صورت عدم دسترسی به تاریخ انقضاء می توانید هنگام پرداخت به جای ماه عدد 12 و به جای سال عدد 99 را وارد کنیدبا در دست داشتن این موارد به راحتی می توانید پرداخت اینترنتی انجام دهید