شــــــاپت

مرجع کامل حیوانات خانگی

دریافت اعتبار رایگانشما با انجام یک کار ساده میتوانید اعتبار هدیه دریافت کنید


در پنل کاربری خود، از طریق معرفی دوستانتان با استفاده از لینک اختصاصی خود ، به ازا پیوستن هر نفر اعتبار هدیه بگیرید.


بعد از ثبت نام دوستانتان از طریق لینک دعوت شما ،حساب کاربری شما شارژ میشود.در هنگام ثبت آگهی خود و در صورت استفاده از خدماتی که نیاز به پرداخت دارند شما میتوانید از اعتبار حساب کاربریتان استفاده نمایید.